Banner

Hvor grøn er gassen

Gassen i det danske gassystem oplever i disse år en markant forandring, idet mængden af biogas øges år for år.

De følgende figurer viser, hvor stor en andel af biogas der er tilført det danske ledningsnet i forhold til det danske gasforbrug. Den øgede mængde biogas gør, at den udledte mængde CO2 i forhold til energiforbrug falder.

Bemærk: Gasforbruget i Danmark varierer meget med årstiden, da en stor del anvendes til opvarmning. Biogasandelsen af forbruget topper derfor i sommermånederne, hvor det samlede forbrug er lavest.

Gennemsnitlig andel af biogas tilført gasnettet i forhold til dansk forbrug.

 

Bemærk: Gasforbruget i Danmark varierer meget med årstiden, da en stor del anvendes til opvarmning. Biogasandelsen af forbruget topper derfor i sommermånederne, hvor det samlede forbrug er lavest. Her bliver CO2-emissionsfaktoren derfor lavest.

 

Gennemsnitlig CO2-emissionsfaktor, hvor der tages hensyn til naturgaskvaliteten, der er tilført, og den tilførte mængde biogas.

 

Kontaktperson: Per G. Kristensen (pgk@dgc.dk)